Мисия и визия

В работата си се стремим да осигурим подходящите решения за конкретния клиент или инвеститор, така че като краен продукт той да получи не просто сграда, а чувство за уют и сигурност.

Основна дейност:

 • Проучване и проектиране;
 • Разработка на инвестиционни проекти във всички фази на проектиране - идейна, техническа и работна;

Строителство:

 • Подземно, ниско и високо строителство;
 • Реконструкция и модернизация;
 • Ремонтни работи;
 • Организация и управление на строителния процес;

 

 В своята работа "КРОСС Интернешънъл" ООД се придържа към следните принципи:

 • Честност и коректност във взаимоотношенията с клиентите и партньорите си;
 • Професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии в строителната практика;
 • Работа в екип за постигане на набелязаните цели и утвърждаването на компанията на строителния пазар;
 • Високо качество на извършваните услуги и дейности;
 • Законност в работата - пълно спазване на законите и нормативните разпоредби действащи на територията на Република България;
 • Удовлетворяване на изискванията на инвеститора е главната задача в дейността на всички служители на фирмата и е най-вярната оценка за ефективността и качеството на вложения от тях труд;
 • Спазване на правилата  по техника и безпозност на труда - осигуряване на нормални условия на труд, гарантиращи живота и здравето на работниците и служителите;
 • Опазване на околната среда;

Сподели

Абонирайте се за нашия "Newsletter"