Мисия и визия

 

Ние от "КРОСС" ООД се стремим да осигурим подходящите решения за всеки конкретен клиент или инвеститор, така че като краен продукт той да получи не просто сграда, а чувство за уют и сигурност.

В своята работа се придържаме към следните принципи:

 

  • Законност - пълно спазване на законите и нормативните разпоредби действащи на територията на Република България;
  • Удовлетворяването на изискванията на инвеститора е главната задача в дейността на всички служители на фирмата и е най-вярната оценка за ефективността и качеството на вложения от тях труд;
  • Опазване на околната среда;
  • Честност и коректност във взаимоотношенията,както с клиентите, така и с всички партньори;
  • Професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии в строителната практика;
  • Работа в екип за постигане на набелязаните цели и утвърждаването на фирмата в строителния сектор;
  • Високо качество на извършваните услуги и дейности;
  • Спазване на правилата по техника и безопасност на труда - осигуряване на нормални условия на труд, гарантиращи живота и здравето на работниците и служителите на компаниятa;

 

Абонирайте се за нашия "Newsletter"