Счетоводител

Реф. номер: 044

В категория: Позиции за София

Фирмата търси да назначи високо мотивирана личност на позицията ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Организира, ръководи и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в предприятието.
• Съставя и подписва годишния финансов отчет на предприятието, както и междинни отчети;
• Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина и правилното оформяне на първичните счетоводни документи;
• Осигурява и следи за своевременното отразяване на всички счетоводни операции
• Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати и предлага мерки за подобряването им.
• Осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служителипри липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност от контрагенти при неизпълнение на договорни задължения.
• Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, общественото осигуряване и банките.
• Отговаря за своевременното провеждане на инвентаризациите и съхранение на счетоводните документи.
• Отговаря за спазване на сроковете за погасяване на задълженията на предприятието.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
• Много добро познаване на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, данъчното търговско и осигурително законодателство;
• Лидерски и отлични организационни умения;
• Много добра компютърна грамотност; Опит със складово-счетоводен софтуер WorkFlow ще се счита за предимство;
• Много добро владеене на английски език.
• Висше икономическо образование;
• Опит като Главен Счетоводител – минимум 3 години.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
• Фирмено обучение;
• Работа в млад екип;
• Интересна и динамична работа;
• Отлични условия на труд;
• Коректно отношение;

Работното място се намира в кв.Драгалевци.

В случай, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своята автобиография.

Сподели

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Allowed files formats: pdf, word, odt, zip

Абонирайте се за нашия "Newsletter"