Електроинженер

Реф. номер: AE-032

В категория: Позиции за Бургас

Изисквания към кандидата:

• Висше образование, специалност Електротехника, Електроенергетика и Електрообзавеждане;
• Минимум 5 годишен опит в изготвянето на идейни, технически и работни проекти по част Електрическа;
• Познаване на действащата в България нормативна уредба в областта на инфраструктурни обекти;
• Пълна проектантска правоспособност;
• Компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, REVIT (предимство);
• Отлично познаване и разчитане на проектната документация и на строителния процес като технология;
• Шофьорска книжка - В категория;
• Английски език - Задължително;
• Организационни и ръководни умения, както и желание за работа в екип;
• Ще се считат за предимство опита в упражняване на авторски надзор; опита в оценяването на инвестиционни проекти; наличието на лицензи, референции и препоръки; подробен списък на проектираните обекти;

Описание на длъжността:

• Извършва проектиране по част Електрическа във всички фази. 
• Решава оперативни въпроси, които възникват в процеса на разработване и окомплектоване на проектната документация;
• Коригира констатирани пропуски и грешки в проектите си;
• Допълва преди или след предаването на проектите спецификации и детайли към тях;
• Защитава проектните разработки пред одобряващите инстанции;
• Контактува с юридически лица, подизпълнители и клиенти на фирмата, както и с
дружества, осъществяващи независим строителен надзор и други организации, обезпечаващи проектантската и строителната дейност;

Условията, които предлагаме:

- работа в млад и динамичен екип;
- разнообразни и интересни проекти в различни сфери;
- техническо обезпечение;
- възможност за професионално развитие;
- мотивиращо възнаграждение.

Ако желаете да станете част от екипа ни, изпратете Вашата автобиография с посочен телефон за обратна връзка.

Сподели

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Allowed files formats: pdf, word, odt, zip

Абонирайте се за нашия "Newsletter"